Community alternatief geld

Ik ben bezig geweest met een onderzoek naar hoe je een community kunt opzetten voor midden- en kleinbedrijven waarbinnen samengewerkt wordt middels alternatief geld. Dit onderzoek heb ik gedaan voor Heidi Leenaarts, die vanuit United By Passion en Netwerk-& een dergelijke community op wil zetten. Het idee voor een community waarbinnen wordt samengewerkt middels alternatief geld is ontstaan doordat het huidige geldsysteem veel beperkingen kent. Het MKB heeft daar momenteel veel last van. Door een tekort aan geld komen vraag en aanbod niet meer bij elkaar en is het lastig voor bedrijven om aan leningen van de bank te komen. Om Heidi handvatten te bieden bij het opzetten van deze community heb ik onderzoek gedaan naar de ontwerpkeuzes die zij al gemaakt had, succes- en risicofactoren van communities, hoe je een Community Complementary and local currencies (CCs) opzet en wat de belangen en draagvlakken van de ondernemers zijn.
Momenteel wordt er een pilot gedraaid en is er al een groot netwerk van geïnteresseerden. Heidi geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp en binnenkort geven wij samen een Masterclass op de HAN.

Community alternatief geld

Weten wat ik voor jou kan betekenen? Kijk bij de volgende services:

Community building


Een community "managen" bestaat in mijn ogen niet. Een community bouwen (opzetten) wel. Dit is een mooi, spannend en strategisch proces, waar ik je graag bij help.

Lees meer
Al tijdens het allereerste gesprek met Elsje viel me op dat ze zaken echt wil doorgronden... en dat dat haar ook lukt. Vanaf het begin hadden we een warme en doelgerichte samenwerking. Het was erg leuk te merken dat Elsje gaandeweg steeds meer geboeid raakte door de onderwerpen nieuwe economie en alternatief geld.
- Heidi Leenaarts